خبرهای تازه بامیان ومناطق مرکزی

خبرهای تازه بی طرف واقعه بینانه را از وبلاگ خبرهای تازه بامیان دریافت کنید.خبر از ما قضاوت از شما؟

مشکلات امروز جوانان بامیان

باید درباره مشکلات امروزی جوانان گفت که جوانان کشور امروز با مشکلات متعدی روبرو است . از جمله نداشتن کار مشکلات ضعف اقتصادی ونبودن یک کانون مشورتی برای جوانان ودها مشکل دیگر را میتوان نامبرد که جوانان امروز دوچار هستند .از نظر من که خودم نیز یک جوان هستم ومیتوانم تاجای مشکلات جوان را درک کنم جوانان از یک طرف مسولیت های زیادی دارد از جمله آینده ساز کشور هستند وستون فقرات یک کشورا تشکیل میدهند وباید برای یک کشور آباد آزاد وسربلند تلاش کنند واز طرف دیگر مشکلات زیادی دامن گیر جوانان است که نمیتوانند بطور درست به تحصلات وهدف شان که  یک کشور سربلند هست ادامه دهند واگر بالای جوان امروزی امکانات تحصیل فراهم نشود وجوانان بدست فراموشی سپرده شود مادر آیند شاهید کشور خوادبودیم که ۱۰ سال قبل داشتیم .

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ساعت ۱۶ بعد از ظهر  توسط جاوید عطایی  |